Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Při první návštěvě Vám náš nejbližší technik odborně vyměří požadové zboží, které následně objedná. Po vyrobení zboží (za 10 až 14 dní) vám tento technik při druhé návštěvě objednané zboží přiveze a nainstaluje.

Cena dopravy

U zakázek do 12 000 Kč bez DPH účtujeme dopravu ve výši 490 Kč včetně DPH. U zakázek nad 12 000 Kč nabízíme dopravu zdarma.

Záruční podmínky

Záruční doba

Dodavatel poskytuje na veškeré své výrobky a služby záruku 3 roky.

Záruční opravy

Bezplatná záruční oprava se vztahuje:

Na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Tyto závady budou bezplatně opraveny.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

Uplatnění záruky

Při závadě výrobku kontaktujte dodavatele. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno po vzájemné dohodě a po zaslání reklamovaného zboží na adresu dodavatele.

Ochrana dat

Dodavatel považuje všechny data o kupujících za důvěrná a zavazuje se, že je neposkytne žádné třetí straně s výjimkou společnosti, která bude zajišťovat dopravu zboží. Dodavatel bude nakládat s daty zákazníka dle zákona "Ochrana osobních údajů" č. 101/2000 Sb. v platném znění. Na základě písemné žádosti kupujícího je dodavatel povinen vymazat veškeré údaje o kupujícím ze své databáze.